Sizin Destekleriniz İle

Bireyleri ve kuruluşları bu projenin bir parçası olmaya davet ediyoruz, geliceğimizi garantilemek için bize katılın.

Doğadan Aldığımız

1 insanın doğadan kullandığı kaynaklar ortalama 7 ağaca eş değer gelmektedir, kullandığınız kadarını geri yerine koyalım

Geleceğimiz İçin

Bizden sonra bu gezegende yaşayacak olan çocuklarımız için şimdiden harakete geçelim

1 Nefes Doğayı ve Yeşili Koruma Derneği

kentlerde yeşil alan yetersizliği problemine el atmak amacıyla kurulmuş ve sosyal sorumluluk kavramı doğrultusunda birçok proje geliştirmeyi hedeflemiştir. Ormanları koruma ve yeşil bilincini topluma yayma ilkesi ile ağaçlandırma işleri yapmak ve teşvik etmek, ağaç ve orman sevgisini yaygınlaştırmak ve toplum bilinci oluşturmayı amaç edinmiştir.

Yaşadığımız Problem Ortak

Son dönemlerde insan-doğa ilişkileri kentsel gelişmelerden dolayı zayıflamaya başlamıştır. Yeşil alanlar sürdürülebilir gelişmenin temel parçası olup, insan sağlığı açısından oldukça büyük önem taşımaktadır. Doğanın kendine ait karbon emisyon dengesi, kontrolsüz nüfus artışı, bilinçsiz sanayileşme ve özellikle yeşil alanların azalmasıyla sağlanamamaktadır. Sanayileşme, yapılaşma ve kentlerin yeşil alanların yok edilip betonlaşmaya dönmesi kentlerde yeşil alan ihtiyacını artırmış ve kişi başına düşen yeşil alan oranı gün geçtikçe azalmıştır.

Partnerlerimiz

Fidan ve ağaçlandırma çalışmaları için yaptığımız ortaklarımız

Partner post not found!